ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดสหกรณ์โรงเรียนให้เป็นห้องแลปสอนอาชีพ

ระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางกรรณิการ์ โพธา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นายชนะชัย เหลืองอ่อน ผอ.รร.บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) และนางอัญชลี สวัสดิ์ไชย ครูบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดสหกรณ์โรงเรียนให้เป็นห้องแลปสอนอาชีพ… อ่านต่อ…

Read more

รับมอบหน้ากากสู้ PM 2.5

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เป็นตัวแทนรับมอบหน้ากากสู้ PM 2.5  จากห้างหุ้นส่วนเติมเต็มวิสาหกิจเพื่อสังคม  โดยผศ.ดร. นิอร  ศิริมงคลเลิศกุลและคุณบัณฑิต  ศิริมงคลเลิศกุล  ได้มอบหมายให้นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริ… อ่านต่อ…

Read more

ร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 10.30น. ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ และอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 รูปแบบออนไลน์

เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ชายชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีท่านดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน พร้อมมอบนโยบายและหารือข้อราชการที่เกี่ยวกับการร… อ่านต่อ…

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษาระดับปฐมวัย”

สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมกับสยามอินโนเวชั่นมีเดีย จัดการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสื่อออนไลน์และออฟไลน์พัฒนาทักษะการคิดด้วยเกมการศึกษาระดับปฐมวัย” โดยมีดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูระดับปฐมวัยในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 100 คนให้มีความรู… อ่านต่อ…

Read more

รับชมพุธเช้าข่าวสพฐ.+ประชุมทีมบริหารและศึกษานิเทศก์ในสังกัด ครั้งที่ 7/2566

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 08.00น. ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ในสังกัดร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายสู่การปฏิบัติ และในโอกาสเดียวกันนนี้ ดร.ชาญชิต  ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารและศึกษ… อ่านต่อ…

Read more

พิธีฌาปนกิจศพคุณแม่บุญมี ศรีสุวรรณ (มารดาของนายจรินทร์ ศรีสุวรรณ ผอ.รร.อนุบาลวังดิน) 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 13.00น.ดร.ชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพคุณแม่บุญมี ศรีสุวรรณ มารดาของนายจรินทร์ ศรีสุวรรณ ผอ.รร.อนุบาลวังดิน  ณ สุสานหนองห่าง อ.ลี้ จ.ลำพูน

Read more