สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

6159308 (208)