สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

LINE_ALBUM_พิธีเปิดโครงการอารยเกษตร 13-10-64_๒๑๑๐๑๓_9