แจ้ง จากการประชุม วันที่ 2 กันยายน 2562


Version
Download5
Stock
File Size17.44 KB
Create Date3 กันยายน, 2019
Download

แจ้ง จากการประชุม วันที่ 2 กันยายน 2562 โรงเรียนจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ เรียนรวม ที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ขอความร่วมมือรายงาน ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 เป็นรูปเล่มพร้อมภาคผนวกไม่เกิน 30 หน้า และแนบ CD จำนวน 1 แผน ส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามแบบนี้