สพฐ.เช้าข่าวสพฐ.(15พ.ย.60)

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานจากสพฐ. ในเรื่องของการมอบเครื่องกันหนาวในโครงการ “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว”ให้กับโรงเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 1 สพป.ลำพูน เขต 2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ในช่วงเดือนธันวาคม 2560 , การดำเนินงานตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน , การพัฒนาการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ , การเพิ่มความเข้มข้นของหลักสูตรCPR , โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ระดับภูมิภาค (ฺBoot Camp) , ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา และ การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน “สานพลังประชารัฐ” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2