รับมอบนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายในการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในระดับจังหวัด เพื่อสร้างความเข้าใจในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนการจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน