ประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 60

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2560 เพื่อชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบตามสาระการเรียนรู้ ในการแข่งขันที่จะมีขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ อ.ลี้ จ.ลำพูน