สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการประชุมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว ประกอบด้วยตำแหน่งพนักงานราชการ 23 ราย ครูอัตราจ้างขั้นวิกฤต 21 รายและลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน 19 ราย เพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด โดยมีนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2