รับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ(ศคพ.)

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ  และโรงเรียนในสังกัด ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ(ศคพ.) และร่วมการประชุมรับนโยบายการขับเคลื่อนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ และมีความพร้อมในการรับข้อเสนอจากองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2