มอบทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

นางชลลดา  สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ได้มอบทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เพื่อ เด็กหญิงสุกฤตา พงษ์ตุ้ย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ ณโรงเรียนบ้านโฮ่งศีลาภรณ์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน