รับชมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านระบบ Teleconference

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ และโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมรับชมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 1/2563 ผ่านระบบ Teleconference เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานและปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล , แนวทางการรับเงินอุดหนุน นักเรียนยากจน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข , แนวการตรวจสอบรับรองข้อมูล ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2