ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Acadamic Symposium 2017

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560 นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม Acadamic Symposium 2017 “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน” เพื่อชี้แจงกำหนดการจัดกิจกรรม และแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละด้าน เพื่อให้การจัดงานที่จะมีขึ้นในวันที่ 13 กันยายน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2