กีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่งเป็นประธานเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน