งานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานวันครู อำเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่64 ประปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่16 มกราคม 2563