วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง  พร้อมมอบของขวัญของรางวัล และร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่โรงเรียนบ้านดง พร้อมการนี้บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญของรางวัลโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562