การประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ภาคเหนือ

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะ ดำเนินการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ภาคเหนือ (รอบที่ 2 สายที่ 3) โรงเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) โรงเรียนบ้านปวง โรงเรียนบ้านป่าจี้ และโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง ระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2563 ในโอกาสเดียวกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ณ โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง