เตรียมความพร้อมการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมตัวแทนโรงเรียนที่ได้เป็นตัวแทนสำนักงานฯ จำนวน 54 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน 208 รายการ ที่จะไปประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ภาคเหนือ เพื่อชี้แจงกำหนดการในแข่งขัน , การเตรียมความพร้อมในด้านเอกสารประกอบการแข่งขัน , การเบิกจ่ายงบประมาณและการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันฯ พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เน้นย้ำให้ทุกโรงเรียนคำนึงถึงความปลอดภัยในการเดินทางและให้ปฏิบัติตามระเบียบการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2