ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดนิทรรศการ อ.บ้านโฮ่ง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาอ.บ้านโฮ่ง เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานการจัดนิทรรศการในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ณ วัดพระเจ้าตนหลวง และการจัดนิทรรศการในงานประเพณีแห่แค่หลวง ประจำปี 2560 และงานฉลองบ้านโฮ่ง 100 ปี ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2560 – 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง