ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมและให้กำลัง ลูกเสือสามัญ รร.บ้านห้วยแพ่ง และลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ รร.วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)ในการเป็นตัวแทนสพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมงานชุมนุมฯ ระหว่างวันที่ 26 ตค.-1 พย.62 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี