ประชุมหารือการช่วยเหลือเด็กพิการกรณีบกพร่องทางด้านพฤติกรรมอารมณ์และความรุนแรง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานการประชุมหารือการช่วยเหลือเด็กพิการกรณีบกพร่องทางด้านพฤติกรรมอารมณ์และความรุนแรง  ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เช่น นายอำเภอบ้านโฮ่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโฮ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน และผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน ฯลฯ ณ ห้องประชุม 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2