มอบดอกไม้จันทร์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สพป.ลำพูน เขต 2 ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ที่จัดทำด้วยฝีมือของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะเป็นตัวแทน มอบให้แก่นายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 4,000 ดอก และนายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะเป็นตัวแทนมอบให้แก่นางวราภรณ์ ยศถามี ปลัดอำเภอเวียงหนองล่อง จำนวน 3,000 ดอก เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560