การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด พื้นที่จังหวัดลำพูน

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางจิราพร ไกลพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดและนำนักเรียนในสังกัด จำนวน 17 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด พื้นที่จังหวัดลำพูน ในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 จากผลการแข่งขันปรากฎว่า โรงเรียนบ้านม่วงสามปีชนะเลิศการแข่งขัน ระดับประถมศึกษาตอนปลาย(ป.4-ป.6) ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคต่อไป