การมอบทุนการศึกษาสยามไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  และคณะ นำนักเรียนระดับชั้นม.1 จำนวน 7 คน ประกอบด้วย ด.ญ.เบญจพร เมื่องจันทร์บุรี โรงเรียนวัดวังหลวง ด.ช.ปัณณวัฒน์ พรหมพันธ์ โรงเรียนบ้านม่วงโตน ด.ญ.วริสรา สุวรรณอักษร โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ด.ญ.ชนิกานต์ ใจตรง โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน ด.ญ.อทิตยา ชุมดี โรงเรียนบ้านแม่เทย ด.ช.ณรงค์สิทธิ์ วงค์ต้าว ร.ร.บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) และด.ญ.บุษกร แสงลา โรงเรียนบ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) เข้ารับมอบทุนจากบริษัทสยามไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด (ปีที่ 10 )ทุนละ 2,200 บาท ต่อปี ต่อเนื่อง 3 ปี ณ บริษัทสยามไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด นิคมอุตสาหกรรมลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน และเยี่ยมชมโรงงาน ในครั้งนี้ด้วย