พุธเช้าข่าวสพฐ.

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะทีมงานบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย ข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงานในการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคและระดับประเทศ , ปฏิทินการรับนักเรียน ปี 2561 , การจัดพิธีกฐินพระราชทาน และการเตรียมความพร้อมในการรับมือจากอุทกภัย วาตภัย พร้อมทั้งกำชับดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2