ทบทวนคำปฏิญานและพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถานปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญานและพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถานปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญานและพิธีสวนสนาม เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร อ. บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ณ สนามโรงเรียนบ้านสันปูเลย , เครือข่ายเวียงหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ณ สนามโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง และเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ณ สนามโรงเรียนวัดวังหลวง