รับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิ ส.โนตานนท์

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางชลลดา  สะอาดวงค์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ และผู้ปกครองนักเรียน ในสังกัด เข้าร่วมรับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิ ส.โนตานนท์ และทุนพิเศษ คุณพ่อสันต์ – คุณแม่มาลี  เทพมณี พร้อมบุตรธิดา จำนวน 20 ทุน ดังนี้
ทุนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 ทุน
ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 ทุน
และทุนพิเศษ จำนวน 8 ทุน ระดับประถมศึกษา จำนวน 5 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 ทุน ณ บ้านอินทพานิช อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน