มอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก

ทีมงานจิตอาสาของสพป.ลำพูน เขต 2 ได้มีโอกาสทำความดี และโชคดี ได้เจอท่านสันต์ เทพมณี จากมูลนิธิ เหรัญญิก ส.โนตานนท์ ท่านได้มอบเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กนักเรียนไฟไหม้บ้าน รร.บ้านป่าพลู 1,000 บาท และนักเรียน แพก้อ รร.บ้านก้อจัดสรร 1,000 บาท และสมทบเข้า กองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากลำบาก (ฉก.ชน.ลพ2)เพื่อไว้ช่วยเหลือเด็กในสังกัด อีก 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 3,000 บาท