โครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษา

ดร.ธนาดุลย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เป็นประธานการอบรมโครงการความปลอดภัยสู่สถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน และจากหน่วยบรรเทาสาธารรภัยเทศบาลเมืองลำพูน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562