ประชุมเตรียมความพร้อมศึกษานิเทศก์ บุคลากร สพป ลำพูน เขต 2 และ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมศึกษานิเทศก์ บุคลากร สพป ลำพูน เขต 2 ก่อนการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 และเวลา 13.00 น. ประชุมคณะกรรมการคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง  อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน