โครงการ “ประชา รัฐ คณะสงฆ์ สร้างความมั่นใจและศรัทธาต่อประชาชน อำเภอบ้านโฮ่ง สีขาวปลอด ยาเสพติด”

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิด โครงการ “ประชา รัฐ คณะสงฆ์ สร้างความมั่นใจและศรัทธาต่อประชาชน อำเภอบ้านโฮ่ง สีขาวปลอด ยาเสพติด” เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง ในวันที่ 14 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม (กลุ่มบุคคลเดิม)  และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบ้านโฮ่ง จะเข้าตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะบุคลากร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในหน่วยงาน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้บุคลากรไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไป