การฝึกอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 (จังหวัดลำพูน)

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 และคณะร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1 (จังหวัดลำพูน) จัดโดยสำนักงาน ปปส.ภาค 5 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีครูที่สอนเด็กปฐมวัยจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย