ประชุมบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน เพื่อแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาและคืนข้อมูล 360 องศา เพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายสูงสุด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2