แนะนำการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินนักเรียนพระราชทาน

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นายพิเชษฐ์  บุญสุ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยแพ่ง พร้อมด้วยเด็กหญิงพจนีย์  นันต๊ะห้วย นักเรียนชั้นป.5 เข้าพบดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เพื่อขอคำแนะนำในการเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินนักเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประจำปีการศึกษา 2560 (กลุ่มจังหวัดที่ 8) พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ให้โอวาทแก่เด็กหญิงพจนีย์  นันต๊ะห้วย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการประเมินครั้งนี้ให้สามารถผ่านลุล่วงไปด้วยดี และบรรลุเป้าหมายที่วางไว้