ประชุมVDO Conference รับนโยบายเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบVDO Conference จากสพฐ.โดยมีดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับทราบนโยบายเร่งด่วนสู่การปฏิบัติ ในด้านการดำเนินการทางอินเตอร์เน็ตHi-Speed , ติวฟรี.com และโรงเรียนประชารัฐภาคใต้