รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 สพป.ลำพูน เขต 2 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.ดีเด่น ประเภทหน่วยงาน , โรงเรียนบ้านม่วงสามปี และโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.ดีเด่น ประเภทสถานศึกษา ในโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขจากนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม