เวียงหนองล่องเกมส์ ครั้งที่ 23

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา – กีฑา เวียงหนองล่องเกมส์ ครั้งที่ 23 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสุขภาพ บุคลิกภาพและสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดให้แก่นักเรียน , เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับนักเรียนภายในอ.เวียงหนองล่อง ทั้ง 11 โรงเรียนให้รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย อยู่ร่วมกันในสังคมได้เป็นอย่างดี ในการแข่งขันครั้งนี้มีทั้งการแข่งขันกีฑาและกีฬาฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เปตอง เซปัคตระก้อ และแชร์บอล