สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่13/2560

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เทยและโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ในการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับประถมศึกษา ” สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา ครั้งที่ 13 พ.ศ.2560 ” รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาบุญสม มาร์ติน สถานบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย  จังหวัดสุโขทัย  จากการแข่งขันผลปรากฎว่า โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ ได้ลำดับที่ 3 จาก 50 ทีมด้วยเวลา 9.62 วินาที เป็นตัวแทนของภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป