ต้อนรับดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาน รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดให้การต้อนรับดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกันนี้ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้นมัสการพระมงคลเทพนิตรพระพุทธรูปประจำสำนักงาน ศาลพระภูมิ และเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล และได้เยี่ยมข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มต่างๆเพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติงาน  เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ สพป.ลำพูน เขต 2