วันมหาธีรราชเจ้า เครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง

นายวสันต์ อินทร์กลั่น รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ ของพระปรเมนทรมหาวชิรวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 270 คน ณ สนามโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน