วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

นายชาลี  ตันเยาว์  รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  เป็นประธานเปิดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทาน กำเนิดลูกเสือไทย ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ของเครือข่ายเวียงกานต์  ณ สนามโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง  อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพ… อ่านต่อ…

Read more

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม  รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางกรรณ์การ์  โพธา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ   ร่วมงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทาน กำเนิดลูกเสือไทย ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนจักรคําคณาทร  อ.… อ่านต่อ…

Read more

เยี่ยมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี เครือข่ายรัตนมิตร

เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2562  นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รอง ผอ.สพป ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ  ได้เยี่ยมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี เครือข่ายรัตนมิตร ณ สถานีควคุมไฟป่า อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อสนับสนุน พัฒนาศักยภาพ ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพในด้านวิชาการ ศิลปะ หัต… อ่านต่อ…

Read more

ให้กำลังใจคณะจัดสถานที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รอง ผอ.สพป ลำพูน เขต 2 และคณะ  ได้ไปตรวจเยี่ยมการเตรียมสถานที่ และให้กำลังใจ คณะจัดสถานที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทั้ง 9 สนาม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะทำงาน      

Read more

การประชุมซักซ้อมการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์และผู้ช่วยเลขานุการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมซักซ้อมการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์และผู้ช่วยเลขานุการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ณ … อ่านต่อ…

Read more

การประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ พร้อมทั้งได้ให้คณะกรรมการแต่ละชุดได้ร่วมวางแผน หารือแนวทางการตัดสินกิจกรรมที่รับผิดช… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 3012345...102030...Last »