ประเมิน และกำกับติดตาม การดำเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะบุคลาการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมทั้งเยี่ยม ให้กำลังใจ  โดยมีนางอัจราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข พร้อมคณะสพฐ. ประเมิน และกำกับติดตามโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม)โครงการนักเรียนไทยสุขภาพ… อ่านต่อ…

Read more

การกำกับติดตาม การดำเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม)

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะบุคลาการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ พร้อมทั้งเยี่ยม ให้กำลังใจ  โดยมีนางอัจราภรณ์ ตั้งอุทัยสุข พร้อมคณะสพฐ. ได้มากำกับติดตาม การดำเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี โครงการอาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และติดต… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดกาศึกษา

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดกาศึกษา มอบแนวทางในการทำงานแก่บุคลากร และเพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ในวันที 11 พ.ย.63 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เ… อ่านต่อ…

Read more

รับรางวัลการประกวดเรียงความ เนื่องในวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563

นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความ เนื่องในวันคนพิการ ครั้งที่ 52 ประจำปี 2563 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกษิฐานธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ทรงโปรดเกล้าให้ท่านกำพล เสนาณรงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ ว… อ่านต่อ…

Read more

การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประธานการประเมินคัดเลือก พร้อมด้วยบุคลากรจากกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมเป็นกรรมการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจ… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทางลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด ครั้งที่ 3/2563

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทางลูกเสือ เนตรนารี และ ยุวกาชาด ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการจัดงาน วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2563 และแนว… อ่านต่อ…

Read more

รับทุนการศึกษา จากบริษัทสยามไวร์เน็ตติ้ง จำกัด

นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมทั้งครูในโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา นำ นักเรียนในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 2 รับทุนการศึกษา จากบริษัทสยามไวร์เน็ตติ้ง จำกัด เป็นการให้ทุนรุ่นที่ 11 จำนวน 10 ทุน เป็นทุนต่อเนื่อง ตั้งแต่ม.1-ม.3 ทุนละ 2,200 บาท ใ… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 3812345...102030...Last »