การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด พื้นที่จังหวัดลำพูน

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และ นางจิราพร ไกลพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดและนำนักเรียนในสังกัด จำนวน 17 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 รอบคัดเลือก ระดับจังหวัด พื้นที่จังหวัด… อ่านต่อ…

Read more

การมอบทุนการศึกษาสยามไวร์ เน็ตติ้ง จำกัด

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2  และคณะ นำนักเรียนระดับชั้นม.1 จำนวน 7 คน ประกอบด้วย ด.ญ.เบญจพร เมื่องจันทร์บุรี โรงเรียนวัดวังหลวง ด.ช.ปัณณวัฒน์ พรหมพันธ์ โรงเรียนบ้านม่วงโตน ด.ญ.วริสรา สุวรรณอักษร โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง ด.ญ.ชนิกานต์ ใจตรง โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน ด.ญ.อทิตยา ชุมดี โรงเรียนบ้า… อ่านต่อ…

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านโภชนาการด้วยโปรแกรม Thai School lunch

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านโภชนาการด้วยโปรแกรม Thai School lunch เพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีด้านโภ… อ่านต่อ…

Read more

กิจกรรม ปันน้ำใจในสายฝน

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และคณะ มอบเสื้อกันฝน ในกิจกรรม ปันน้ำใจในสายฝน เพื่อให้เด็กนักเรียน ได้มีเสื้อกันฝนสำหรับใส่ไปโรงเรียนในช่วงฤดูฝน เป็นการป้องกันการเจ็บป่วย ป้องกันเครื่องแต่งกาย อุปกรณ์การเรียนไม่ให้เปีย… อ่านต่อ…

Read more

โครงการกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายใต้กิจกรรม ” การอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายTO BE NUMBER ONE

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายใต้กิจกรรม ” การอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายTO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดลำพูน เพื่อเสริมสร้างความเข้ม… อ่านต่อ…

Read more

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะทางอาชีพ เพื่อการมีงานทำ ประจำปี 2562 เพื่อสนองจุดเน้นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในสังกัดเข้าเรียนต่อสายอาชีพ และส่งเสริมการมีงานทำของนักเรียน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งครูแนะแน… อ่านต่อ…

Read more

การงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดลำพูน

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือสำรองในสังกัด จำนวน 268 นาย เข้าร่วมการงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะทางวิชาการให้กั… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 2712345...1020...Last »