การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง

มื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้าง ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เ… อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษาแม่ตืนศรีวิชัย ณ โรงเรียนบ้านแม่เทย อ.ลี้ จ.ลำพูน เพื่อสนับสน… อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร ณ โรงเรียนบ้านสันปูเลย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ซึ่งมีโรงเรียน… อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ ณ โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ซึ่งมี… อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรี เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัยและเครือข่ายสถานศึกษาเวียงหนองล่อง

มื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของเครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรี ณ โรงเรียนอนุบาลวังดิน และเครือข่ายสถานศึกษาศรี… อ่านต่อ…

Read more

การประเมิน คัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประธานคณะกรรมการ และ คณะกรรมประเมิน คัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เด็กหญิงกัลยากรณ์ ฟองคำตัน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)

Read more

ประชุมหารือการช่วยเหลือเด็กพิการกรณีบกพร่องทางด้านพฤติกรรมอารมณ์และความรุนแรง

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานการประชุมหารือการช่วยเหลือเด็กพิการกรณีบกพร่องทางด้านพฤติกรรมอารมณ์และความรุนแรง  ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เช่น นายอำเภอบ้านโฮ่ง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านโฮ่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่ว… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 2912345...1020...Last »