ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานทางการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานทางการลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ครั้งที่1/2563 เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนการดำเนินงานกิจกรรมลูกเสือ ปี 2563 ตามแผนปฏิบัติการและการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาช… อ่านต่อ…

Read more

กีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากร สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมงานกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 เพื่อสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน โดยมีนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอบ้านโฮ่งเป็นประธานเปิดการแข่งขัน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ สนามที่… อ่านต่อ…

Read more

งานวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานวันครู อำเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่64 ประปี 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่16 มกราคม 2563

Read more

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านห้วยบง  พร้อมมอบของขวัญของรางวัล และร่วมกิจกรรมงานวันเด็กที่โรงเรียนบ้านดง พร้อมการนี้บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมมอบของขวัญของรางวัลโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

Read more

การประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ภาคเหนือ

นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะ ดำเนินการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 6 ภาคเหนือ (รอบที่ 2 สายที่ 3) โรงเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ลี้) โรงเรียนบ้านปวง โรงเรียนบ้านป่าจี้ และโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง ระหว่… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่ง

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานอำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อรับทราบการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ค่าใช้จ่ายและร่วมพิจารณาการให้ความอนุเคราะห์ฯ พร้อมกันนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัดได้ร่วมสนับสนุนเงินเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ จำนวนเงิน … อ่านต่อ…

Read more

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่69

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ จ.สุโขทัย  ได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามต่างๆ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562

Read more
Page 1 of 1512345...10...Last »