ประชุมหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา บริษัทยามไวร์ เน็ตติ้ง

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางปิยธิดา ดอนชัยสกุล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ได้เข้าร่วมประชุมหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา บริษัทยามไวร์ เน็ตติ้ง ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ทุนการศึกษา สยามไวร์ เน… อ่านต่อ…

Read more

การกำกับติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ออกกำกับติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการอาหารกลางวัน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง การบริหารจัดก… อ่านต่อ…

Read more

การกำกับติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 นายชาลี  ตังเยาว์ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ออกกำกับติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการอาหารกลางวัน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง การบริหารจัดการขยะ กองทุนความเ… อ่านต่อ…

Read more

การกำกับติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ออกกำกับติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการอาหารกลางวัน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง การบริหารจัดกา… อ่านต่อ…

Read more

การกำกับติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2562

นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ออกกำกับติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการอาหารกลางวัน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง การบริหารจัดการขยะ กองทุนความเสมอภาคเพื่… อ่านต่อ…

Read more

การกำกับติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2562

นางชลลดา สะอาดวงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ออกกำกับติดตามการดำเนินงานแบบบูรณาการ ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการอาหารกลางวัน การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช การป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง การบริหารจัดการขยะ กองทุนความเสมอภาคเพื่… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2

นายสุรเชษฐ์  พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี 2563 จำนวน 15 โครงการ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางกาดรศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 1612345...10...Last »