ประชุมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา ประจำปี 2562

นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้ประชุมวิทยากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิต ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562            

Read more

การอบรมขับเคลื่อนจิตสังคมในสถานศึกษา ประจำปี 2562

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมขับเคลื่อนจิตสังคมในสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีคู่มือการดูแลด้านจิตสังคมในสถานศึกษา และใช้เป็นแนวทางการจัดกิจกรรมให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการจ… อ่านต่อ…

Read more

ทบทวนคำปฏิญานและพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถานปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สพป.ลำพูน เขต 2 จัดพิธีทบทวนคำปฏิญานและพิธีสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถานปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถงพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเก… อ่านต่อ…

Read more

ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 จังหวัดลำพูน เพื่อการมีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 จังหวัดลำพูน เพื่อการมีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” พร้อมกันนี้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพ… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละงานได้รายงานผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไข เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงาน… อ่านต่อ…

Read more

7 มิถุนายน วันสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2562

นายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ 7 มิถุนายน วันสหกรณ์โรงเรียน ประจำปี 2562 จังหวัดลำพูน เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด… อ่านต่อ…

Read more

มอบทุนการศึกษาโครงการ”เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้”

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะ มอบทุนการศึกษาโครงการ”เพิ่มฝัน ปันโอกาส เพื่อน้องได้เรียนรู้” เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากความร่วมมือของบริษัทยูนิลีเวอร์ไทย เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมกับ บริษัทลาซาด้า จำกัด มอ… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 912345...Last »