การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านเหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เพื่อสนับสนุน พัฒนาศักยภาพ ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพในด้านวิชาการ ศิลปะ หัต… อ่านต่อ…

Read more

ให้กำลังใจคณะจัดสถานที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม รอง ผอ.สพป ลำพูน เขต 2 และคณะ  ได้ไปตรวจเยี่ยมการเตรียมสถานที่ และให้กำลังใจ คณะจัดสถานที่การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทั้ง 9 สนาม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะทำงาน      

Read more

การประชุมซักซ้อมการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์และผู้ช่วยเลขานุการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมซักซ้อมการดำเนินงานของศึกษานิเทศก์และผู้ช่วยเลขานุการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพื่อชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ณ … อ่านต่อ…

Read more

การประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ พร้อมทั้งได้ให้คณะกรรมการแต่ละชุดได้ร่วมวางแผน หารือแนวทางการตัดสินกิจกรรมที่รับผิดช… อ่านต่อ…

Read more

ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

นางชลลดา สะอาดวงค์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมและให้กำลัง ลูกเสือสามัญ รร.บ้านห้วยแพ่ง และลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ รร.วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล)ในการเป็นตัว… อ่านต่อ…

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2562

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและติดตามการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปี 2562 เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการคัดกรอง การรับรอง การตรวจสอบข้อมูลและการใช้จ่ายเงินของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดท… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีนายนายธนินทร์ นันทขว้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปูเลย เป็นประธานดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อม และวางแผนการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระด… อ่านต่อ…

Read more
Page 1 of 1312345...10...Last »