คัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการสรรหาครูที่เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 18 ราย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

Read more

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2560

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2560 จำนวน 4 ท่าน แบ่งตามประเภทวิชาชีพ ดังนี้ นายลิขสิทธิ์  ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ประเภทผู้บริหารการศึกษา , นายอภิชาติ  แสนเรือน ผอ.ร.ร.บ้านศรีเตี้ย ประเภทผู้บริหารการศึกษา , นางกรัณฑา … อ่านต่อ…

Read more

พุธเช้าข่าวสพฐ. 17ม.ค.61

นายชาลี  ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารสพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่2/2561 วันที่ 17 มกราคม 2561 รับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติ และศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฎิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อนำมาเป็นแนวทา… อ่านต่อ…

Read more

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พบปะและร่วมกิจกรรมวันครูอ.ลี้และอ.ทุ่งหัวช้าง

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พบปะและร่วมกิจกรรมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ลี้และ อ.ทุ่งหัวช้าง เนื่องในวันครู ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถในการสั่งสอนอบรม ล… อ่านต่อ…

Read more

วันครู 2561 (อ.บ้านโฮ่ง)

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา ซึ่งในพิธีได้มีการประกอบพิธีทางพุทธศานา พิธีบูชาบูรพาจารย์ และพิธีมอบช่อดอกไม้ เกียรติบัตริ โล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางก… อ่านต่อ…

Read more

เยี่ยมร.ร.บ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์),บ้านห้วยน้ำดิบและบ้านป่าพลู

ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านโฮ่ง(ศีลาภรณ์) , โรงเรียนห้วยน้ำดิบและโรงเรียนบ้านป่าพลู เพื่อติดตามแบบบูรณาการในเรื่องของการใช้อินเตอร์เน็ตตามนโยบายของรมว.กระทรวงศึกษาธิการ , การอ่านออกเขียนได้ , การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดก… อ่านต่อ…

Read more

วันเด็กแห่งชาติ (ร.ร.บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์)

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความสนุกสนานรื่นเริง กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์ และปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ ในงานมีการจัดก… อ่านต่อ…

Read more
Page 4 of 12« First...23456...10...Last »