สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ศึกษาดูงานสพป.ลำพูน เขต 2

นายเรืองเดช สุขโอรส ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ศึกษาดูงานและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเขตสุจริต การประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 โดยมีนายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณ… อ่านต่อ…

Read more

พิธีฌาปนกิจศพคุณพ่ออินแปลง จุมพิศ

นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมคณะร่วมแสดงความเสียใจกับดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และนางธัญลักษณ์ มุกดาภิรมย์ ผอ.ร.ร.วัดช้างค้ำ ที่ได้สูญเสียบิดาอันเป็นที่เคารพรัก พร้อมกันนี้ได้ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณพ่ออินแปลง จุมพิศ ณ ฌาปนสถานบ้านเหมืองค่า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ เมื่อ… อ่านต่อ…

Read more

เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 54 ท่าน เพื่อเป็นการเชิดชูความดีที่ทุกท่านได้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษา โดยมีดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธาน ในพิธีครั้งนี้มีการทำบุญสืบชะตาให้แด่ผู้เกษียณอายุราชการตามพิธีของชาวล้านนา มีพิธีมอบใบประกาศและโล่… อ่านต่อ…

Read more

ประชุมเสริมสร้างศักยภาพด้านการบริหารงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการความรู้และการติดตาม ประเมินผล การดำเนินการตามระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ และส่วนงานย่อยและจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

Read more

ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Profession Learning Community)

นายนิสิต สุทธหลวง ผู้ติดตามฯสพฐ. ได้มาติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการPLC (Profession Learning Community) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พร้อมกันนี้จะได้ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนจำนวน 2 โรงเรียน

Read more

Academic Symposium 2017

สพป.ลำพูน เขต 2 ได้จัดกิจกรรม Academic Symposium 2017 ภายใต้ชื่อว่า ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือในการดำเนินงานของบวร (บ้าน วัด โรงเรียน) และเกิดความสำเร็จในด้านการจัดการศึกษา โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายหลักและนโยบายเร… อ่านต่อ…

Read more

การคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต วิชาเอกคณิตศาสตร์และปฐมวัย ในภาค ก การสอบข้อเขียน วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถวิชาเอกในภาคเช้า และการสอบภาค ข การสอบสัมภาษณ์ ในภาคบ่าย เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนบ้านห้วยกาน โดยในค… อ่านต่อ…

Read more
Page 4 of 6« First...23456