ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 4

 นางจีรพันธ์ เหลืองอร่าม

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 นายบรรเลง ส่งบุญธรร รองผูัอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พร้อมด้วย นางจีรพันธ เหลืองอร่าม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา นางจิราพร ไกรพล และนางกรัณฑา อัมพุธ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพ.2 ร่วมกิจกรรม

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

 82616234 2965232513495060 975359838533976064 n Custom

82907466 2965232000161778 2617030904685527040 n Custom

83540013 2693139617628733 6753605085323853824 o Custom

82925459 2965233073495004 7544487213682130944 n Custom

83164513 2965233363494975 670002137828163584 n Custom

83225832 2965232343495077 4483466504314028032 n Custom

83609523 2965232086828436 4372703970674606080 n Custom

83911352 2965232196828425 9026664089476136960 n Custom

 

: