ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

         นายบรรเลง  ส่งบุญธรร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 พร้อมด้วย

ว่าที่ร้อยตรี หัสนัยย์  สายคำ ศึกษานิเทศก์ ร่วมพิธีเปิดและเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่ร่วมการแข่งขันงานมหกรรม

ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเครือข่ายสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561

ระดับเครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรี ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังดิน โดยมี 

ดร.ธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน

ในครั้งนี้

20181002 095648 Custom

675394

675336

20181002 095003 Custom

20181002 095042 Custom

20181002 095054 Custom

20181002 095144 Custom

20181002 095152 Custom

20181002 095214 Custom

20181002 095248 Custom

20181002 095641 Custom

20181002 095704 Custom

20181002 095715 Custom

20181002 100022 Custom

20181002 100031 Custom

: