ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

      นายชาลี ตั้งเยาว์ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนางสุดาพร ธัญพิชชาพร ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2

ออกนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ  โรงเรียน

บ้านห้วยแพ่ง โรงเรียนบ้านห้วยกาน และโรงเรียนวัดวังหลวง

31598620 2085451518149044 2660113893430394880 o

32375944 2085453551482174 198395212395970560 o

32665341 2085452524815610 2493753596554772480 o

32684928 2085451778149018 6473171672542216192 o

32703901 2085452458148950 4602024171667456000 o

32706695 2085452201482309 7136677663745245184 o

32748929 2085451858149010 8974515575820648448 o

32782214 2085452324815630 8747975674662223872 o

32806139 2085451614815701 725316995863543808 o

32810195 2085452054815657 4920967472405807104 o

32810441 2085452264815636 8420945143779033088 o

32869065 2085451711482358 9193221018544504832 o

 

: