ผู้บริหาร

นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

 

 นางสุดาพร  ธัญพิชชาพร

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

 

เว็บไซต์หน่วยงาน

 loghead
 
 
 
 maxresdefault
 head 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา

    นายบรรเลง  ส่งบุญธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รุ่นที่ ๑ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเวียงจามรีและศรีเวียงชัย เมื่อวันที่

๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ห้องประชุม ๑ สพป.ลำพูน เขต ๒

31959077 1817244941666324 4641432261839814656 n

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

31944155 1817245004999651 2131682549217361920 n

31957445 1722641951117472 4609662882672541696 n

31958428 1722642094450791 4332607397244698624 n

 

 

: