LP2-Report

       
       
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 
 
รหัสผ่านการเข้าใช้งานของสถานศึกษา
ชื่อผู้ใช้ : lpn2
รหัสผ่าน : รหัสสถานศึกษา SMIS 8 หลัก
รหัสผ่านการเข้าใช้งานของ สพป.ลำพูน เขต 2
ชื่อผู้ใช้ : lpn2
รหัสผ่าน : รหัส สพท. 4 หลัก
 
 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

LP2-Report version 1.0