ประมวลภาพกิจกกรรม

การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV

วันที่ 9 พฤษภาคม  2561 ณ ห้องประชุมบุคคล (เดิม) สพป.ลำพูน เขต 2

2

4      3

      1     5

6          7  

 

: