ประมวลภาพ

การประชุม การปรับปรุงข้อมูลในระบบเว็ปไซต์กลุ่มงานภายใน ครั้งที่ 1/2561

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม  2561  ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

1

2    3      4

5    6      7

 

 

: